การเพาะเลี้ยงในสมองของทารกในครรภ์

กลไกที่เปลี่ยนแปลงการทำงานของโปรตีนโดยการเติมโมเลกุลฟอสเฟต เกิดขึ้นภายในสิ่งมีชีวิตและมีเพียงจำนวนน้อย ๆ ที่อยู่ภายในนิวเคลียสของเซลล์จึงเป็นเรื่องยากที่จะจับภาพปรากฏการณ์ โชคดีที่กลุ่มวิจัยได้พัฒนาเทคโนโลยีของตนเองเพื่อตรวจหาปริมาณโปรตีนเหล่านี้ นักวิจัยได้ค้นพบโปรตีนนิวเคลียร์แบบใหม่ชื่อ “Matrin-3” Continue reading “การเพาะเลี้ยงในสมองของทารกในครรภ์”

Posted on

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Posted on